តំបន់ឧស្សាហកម្ម Xiaojingao, Qiaoxia, Yongjia, Zhejiang ប្រទេសចិន

[អ៊ីមែលការពារ]

EN

តំបន់លោតដោយឥតគិតថ្លៃ

អាមៀរលេង

តំបន់លោតដោយឥតគិតថ្លៃ

ការពិពណ៌នា

Mainly for project beginners and children, Players can simply finish the completion such as back jump, sit jump and other movements, with the guidance of professional coach

Free trampoline area, including tilting trampoline, bouncing platform and other functions to test the physical functions of people in the air. The area is widely usable and can be used for a variety of large group activities such as parent-child games, Tai Chi courses, activity courses, etc.


សុវត្ថិភាព

1.Reliable material:  strong and soft landing mat.  PVC  leather  confirm to EN71-2/-3, Soft foam confirm to GB/T 8332-2008, Durable spring confirm to GB/T 1222-200

Materials are non-toxic and environmental friendly. The materials used should have a certain degree of stability to avoid the generation of pollutants due to changes in the external environment, such as temperature and humidity, during the operation of the park.

2.ផ្លាកសញ្ញាសេចក្តីណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ឧទ្យាន Trampoline គួរតែត្រូវបានបិទផ្សាយនៅក្នុងច្រកចូលសាល trampoline ដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ ហើយនៅក្នុងតំបន់សកម្មភាពក្នុងជួរសមស្របនីមួយៗ ត្រូវបានដាក់បង្ហាញសញ្ញាណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព។

3. រំលឹកទាន់ពេលវេលា និងបញ្ឈប់អ្នកលេង trampoline park មិនគោរពតាមច្បាប់នៃអាកប្បកិរិយាបង្ការ

4. បុគ្គលិកទាំងអស់ កាតព្វកិច្ចយាមល្បាតនៅក្នុងជួរឧទ្យាន trampoline ទាំងមូលធ្វើការងារបានល្អនៃការបោសសំអាតសន្តិសុខ។


ការថែទាំ

The trampoline needs regular maintenance, both at the bottom and the top. The operator must regularly check the spring surfaces for damage. The springs under the trampoline should also be checked regularly.

បុគ្គលិកសួនកម្សាន្តគួរថែទាំ និងសាកល្បងឧបករណ៍កម្សាន្តទាំងអស់ឱ្យបានទៀងទាត់ ហើយវាគួរតែត្រូវបានថែទាំជាប្រចាំតាមលេខកូដថែទាំ ហើយរាល់បញ្ហា ឬការខូចខាតដែលបានរកឃើញ គួរតែត្រូវបានជួសជុល និងផ្លាស់ប្តូរទាន់ពេលវេលា។


មើលរូបថតទាំងអស់។
ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសយកយើង
  • ការសន្សំការប្រកួតប្រជែង
  • ក្រុមរចនាខាងក្នុង
  • ការដំឡើងគាំទ្រ
  • ទទួលបានជំនួយថវិកា

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពី Jump Area ទេ?

ទូរស័ព្ទទៅ៖ +86-15858526929
សួរសំណួររបស់អ្នក។
មុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធ
សូម
ចាកចេញ
ទំព័រដើម
ផលិតផល
អ៊ីម៉ែល
ទំនក់ទំនង